DÖKÜM KİMYASALLARI

ÖRTÜ VE TEMİZLEME TOZLARI

Alüminyum ve alaşımlar için temizleme tozu kendi üretimimiz olan ve ‘KGD Aluflux’ markasıyla hizmete sunduğumuz ürünlerdir. Örtü tozları ergitme ve bekletme sırasında sıvı alüminyumun oksijenle temasını keserek metal kaybını önler. Dökümden hemen önce kullanılan temizleme tozları ise sıvı alüminyumun geri kazanım oranını arttırmaktadır.

KGD ALUFLUX 35

650-670 derece arasında reaksiyona girme özelliği olan ürünümüz, düşük sıcaklıklarda çalışan bekletme potalarında örtü ve temizleme tozu olarak kullanıma uygundur. Kullanım oranı %0,1-0,3’tür.

KGD ALUFLUX 50S

670-720 derecelerde reaksiyona girer. Reverber fırınlarda ve potalı ocaklarda kullanıma uygundur. Özellikle hurda ve cüruftan alüminyum geri dönüşümü yaparken verimli bir şekilde metal kazanımı sağlar. Kullanım oranı %0,1-0,3’tür.

KGD ALUFLUX 30SK

700 derece ve üzeri sıcaklıklarda çok hızlı reaksiyona giren ve yüksek metal kazanımı sağlayan temizleme tozudur. Kullanım oranı %0,1-0,3’tür.

KGD ALUFLUX 6832

Tuz altında eritme sistemi olarak bilinen rotary fırınlarında hedeflenen verime ulaşabilmek için oluşturulmuş özel formülümüzdür. Sıradan karışımlara oranla en az %10-15 daha fazla geri kazanım sağlamaktadır. Hammadde tipine göre %10 ila %30 oranları arasında kullanılmaktadır.

KGD ALUFLUX K

Kalsiyum ve sodyum elementlerinin istenmediği alaşımlarda kullanılır. Özellikle otomotiv sektörü için üretilen kritik parçalarda alaşıma Ca ve Na geçme ihtimali ortadan kalkmaktadır. Kullanım oranı %0,1-0,3’tür.

BAKIR VE ALAŞIMLARI İÇİN TEMİZLEME TOZU

KGD COPPER FLUX

Bakır ve alaşımları için örtü ve temizleme tozudur. Oksidasyonu önleyerek metal kayıplarını minimuma indirir. Ayrıca kaliteli bir döküm için gerekli olan sıvı banyo temizliğini sağlar. Sıvı metalin akışkanlığını arttırarak döküm sırasında kalıpta yürümesini kolaylaştırır. Kullanım oranı %0,1-0,2’dir.

ÇİNKO VE ALAŞIMLARI İÇİN TEMİZLEME TOZU

KGD ÇİNFLUX

Özellikle zamank döküm için kullanılan örtü ve temizleme tozudur. Oksidasyonu önleyerek metal kayıplarını minimuma indirir. Ayrıca kaliteli bir döküm için gerekli olan sıvı banyo temizliğini sağlar. Kullanım oranı %0,1-0,2’dir.

ALKALİ GİDERİCİ FLUXLAR

MAGZENYUM GİDERİCİ FLUX

Hammadde olarak magzenyum içeren alüminyum hurdalarla döküm yaparken bu oranı düşürmek için kullanılan kimyasal karışımdır. Kullanım oranı %0,3-0,5’tir.

KALSİYUM GİDERİCİ FLUX

Kalsiyum istenmeyen alüminyum alaşımları için kullanılır. Hurda alüminyumdan gelen kalsiyum miktarını minimuma düşürür. Kullanım oranı %0,1-0,2’dir. 690-750 derece arasında uygulanır.

DEGAZER TABLETLER

KGD DEGAZER 1950

Sıvı alüminyumdan hidrojen gazını uzaklaştırmak için kullanılır. Klor bazlı degazer olarak bilinen tabletlerin ham maddesi hegzakloretandır. Hidrojen, döküm parçalarda gaz boşluğuna neden olmaktadır. KGD Degazer 1950 tabletler, fırın ya da pota tabanına batırıldıkları anda çözünerek hava kabarcıkları oluştururlar ve hidrojen moleküllerini bu kabarcıkların içine alarak sıvı metal yüzeyine kadar çıkarırlar. Tam bir kaynama görüntüsü oluşturan kabarcıklarla beraber hidrojen gazı da metal banyosunun yüzeyinden çıkarak atmosfere karışır.
AlSi ve AlMg alaşımlarında gaz gidermek amacıyla kullanılır. Reaksiyon sırasında duman ve koku yapmaktadır. Dökümden hemen önce grafit çanlarla pota tabanına batırılır. Kullanım oranı %0,1-0,3 aralığındadır. Fırınlarda ise kafes şeklinde bir kutu ile tabana bırakılarak gaz giderme işlemi yapılır.

KGD DEGAZER 2050

Azot bazlı, kokusuz ve dumansız gaz giderme tabletleridir. Çevre ve insan sağlığı açısından kullanımı uygundur. Pota ve fırınlarda kullanılabilir. Uygulama şekli ve işlevi Degazer 1950 tabletlerde aynıdır.

Kullanım oranı %0,2’dir. 250 gr’lık tabletler halinde alüminyum folyoya sarılarak paketlenir. Karton ambalajlarda 30 kg olarak satılır.

ISIYA DAYANIKLI BOYALAR

KGD TERCOD 3450

Kepçe, kevgir, kıskaç gibi döküm aletlerinin, kalıpların ve yollukların korunmasında kullanılır. Oksidasyona direnci yüksek olan Tercod 3450 boya aynı zamanda yalıtım da sağlamaktadır. Toz halde olan boya 1:1 su ile seyreltilerek uygun kıvama getirilir. Fırça ya da bez parçasıyla uygulanır. Uygulama sırasında metal parçaların sıcaklığı 60-80C olması gerekmektedir. Ambalaj şekli 25 kg’lık kağıt torbalardır.